روز: دسامبر 27, 2017

درمان بی اختیاری ادرار

نقش ماهیچه ها در ادرار کردن چیست؟ درمان بی اختیاری ادرار ادرار تولید شده در بدن انسان در مثانه جمع می گردد از طریق پیشابراه ادراری از بدن خارج می شود ، به گونه ایی  که وقتی ادرارمی کنید ماهیچه دترسور که پشت مثانه قرار دارد منقبض می شود و ماهیچه های حلقوی به نام […]

ادامه مطلب