ماه: مارس 2017

مراحل زایمان طبیعی

شروع زایمان طبیعی علائم شروع زایمان عبارتند از: احساس شدید درد در  ناحیه زیر شکم و یا کمر ، این درد  به تدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله بین آن کوتاه تر می شود ، به طوری که رحم شما دچار انقباضات شدیدی خواهد شد. درد ناحیه کمر و زیر شکم در ابتدا کم […]

ادامه مطلب