ماه: نوامبر 2016

دلیل خونریزی های خارج از عادت ماهیانه

خونریزی های خارج از عادت ماهیانه برخی از خانم ها خارج از عادت ماهیانه دچار خونریزی می شوند و دلیل آن را نمی دانند. این خونریزی دلایل بسیاری دارد. در این مقاله این  موضوع را بررسی خواهیم کرد. خونریزی های بین دو عادت ماهیانه می تواند به دلایل مختلف باشد.برخی از بیماری ها خود می […]

ادامه مطلب