روز: می 29, 2016

جراحی بینی

نقش پوست در جراحی زیبایی بینی

روشهای جراحی زیبایی بینی جراحی زیبایی بینی به دو روش باز و بسته صورت میگیرد که روند انجام جراحی در هر روش فرق دارد. جراحی بینی به روش باز : در این روش پوست وسط بینی برش داده می شود و پوست بینی بلند شده و اصلاحات مورد نیاز انجام میگیرد.این روش بیشتر در بینی […]

ادامه مطلب